Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας με το ερευνητικό Ινστιτούτο Πρόοδος στην Πράξη

Τηλέφωνο: 2107482868, 2107704964

Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 17, T.K. 11526, Αθήνα