Επιστημονικό Συμβούλιο

Διεύθυνση Ερευνών

Διεύθυνση Δικτύωσης και Επικοινωνίας

Επιστημονικοί συνεργάτες

Δρ. Δημήτρης Αντωνίου, Ιστορικός 

Ζαφείρης Βάλβης, Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς, MBA RSM

Βασιλική Κολυβά, Απόφοιτος της Γαλλικής ΕΝΑ – Στέλεχος Δημόσιας Διοίκησης

Αικατερίνη Κοντοπίδου, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός

Σταυρούλα Κότσιλα, Οικονομολόγος

Δρ. Γιώργος Δ. Μουστάκας, Οικονομολογος με ειδικότητα στα οικονομικά έρευνας και τεχνολογίας 

Δρ. Σωτήρης Μηλιώνης, Χωροτάκτης ΕΜΠ

Δρ. Θανάσης Παναγόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας Υπουργείου Οικονομικών

Δρ. Γεωργία Ι. Τερτσινίδου, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc, Ε.Σ.Δ.Δ.Α.