Πρόεδρος Eπιστημονικού Συμβουλίου

Επιστημονικό Συμβούλιο

Διεύθυνση Ερευνών

Διεύθυνση Δικτύωσης και Επικοινωνίας

Επιστημονικοί συνεργάτες

Δρ. Δημήτρης Αντωνίου, Ιστορικός 

Ζαφείρης Βάλβης, Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς, MBA RSM

Δρ. Παναγιώτα Βάσση, Καθηγήτρια Φιλόλογος Μέσης Εκπαίδευσης

Δρ. Αλκης Γούναρης, Επιχειρηματική ανάπτυξη και Επικοινωνιακή Στρατηγική

Βασιλική Κολυβά, Απόφοιτος της Γαλλικής ΕΝΑ – Στέλεχος Δημόσιας Διοίκησης

Αικατερίνη Κοντοπίδου, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός

Σταυρούλα Κότσιλα, Οικονομολόγος

Δρ. Γιώργος Δ. Μουστάκας, Οικονομολογος με ειδικότητα στα οικονομικά έρευνας και τεχνολογίας 

Bάσω Μπάκα, Καθηγήτρια Ιταλικής Φιλολογίας, Υποψήφια διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δρ. Σωτήρης Μηλιώνης, Χωροτάκτης ΕΜΠ

Δρ. Θανάσης Παναγόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας Υπουργείου Οικονομικών

Δρ. Γεωργία Ι. Τερτσινίδου, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc, Ε.Σ.Δ.Δ.Α.