Ανακατατάξεις στην παγκόσμια οικονομία

Ο κόσμος, όπως τον γνωρίσαμε μεταπολεμικά, έχει παρέλθει. Βρισκόμαστε σε μεταβατική φάση, όμως, δεν ζούμε το τέλος της παγκοσμιοποίησης αλλά την αναδιάταξη και τον μετριασμό της.

Θεματικές Ενότητες: Οικονομία - Ανάπτυξη
Tags: | | |

Περισσότερα