Ανάπτυξη στην Πράξη

Το Ινστιτούτο του Ποταμιού « Π²– Πρόοδος στην Πράξη» οργανώνει την Τρίτη 6 Ιουνίου την εναρκτήρια εκδήλωσή του, στην οποία θα παρουσιαστούν οι βασικές προτάσεις μας αναπτυξιακής πολιτικής, μακριά από συνθήματα – βεγγαλικά που κατά καιρούς προτείνονται. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την αναπτυξιακή δυνατότητα συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας στους οποίους η Ελλάδα μπορεί να έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτοί οι τομείς είναι:
1. Τουρισμός
2. Αγροδιατροφικός τομέας
3. Ενέργεια
4. Εφοδιαστική αλυσίδα
Με προβολή παραδειγμάτων επιχειρήσεων που τα κατάφεραν. Με ειδικούς από όλους τους τομείς. Με προτάσεις για λύση των προβλημάτων.

Gepostet von π² am Sonntag, 29. März 2020
Comments to: Ανάπτυξη στην Πράξη
Comments are closed.