Άρεταίος (Άρης) Σαββίδης

Άρεταίος (Άρης) Σαββίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ο Άρης Σαββίδης είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Γεννήθηκε στην Δράμα, γύρισε ανά την Ελλάδα, μέχρι που αποφάσισε να μείνει μόνιμα στην Ξάνθη. Δούλεψε για 30 χρόνια σε τράπεζα ως Διευθυντικό στέλεχος ενώ τα 3 τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με την συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων. Είναι Ιδρυτικό Μέλος του π².