ΑΡΧΙΚΗ

απαντήσεις στα ερωτήματα της εποχής

π² - Ξανά!

Το Ινστιτούτο π², ανεξάρτητο πλέον και αυτόνομο από κάθε πολιτικό φορέα, επαναδραστηριοποιείται σε νέες βάσεις και επανακινεί επιθυμώντας να συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.

Δράσεις

Δείτε το ιστορικό των δράσεών μας.

καταγραφές που αντέχουν στο χρόνο

Newsletter