Γιάννης Γιαννόπουλος

Γιάννης Γιαννόπουλος
Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού και Διαχείρισης Ποιότητας

Ο Γιάννης Γιαννόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομία και Διοίκηση, Πληροφορική καθώς και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Εργάστηκε για είκοσι χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Διετέλεσε μέλος του προεδρείου της κεντρικής επιτροπής του πολιτικού κινήματος Το Ποτάμι. Σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Διαχειριστής Θεμάτων Πολιτισμού και ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας στην Δ/νση Μελετών Μουσείων.