Ξένη Μπαλωτή

Συγγραφέας-Ιστορικός

Γεννήθηκε στην Αθήνα, έκανε τις βασικές σπουδές της στην Ελληνο-Γαλλική Σχολή Saint-Joseph, τις πανεπιστημιακές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV), στον τομέα Ιστορίας και ειδικεύτηκε στην Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία. 

Εργάστηκε διαδοχικά στην Ακαδημία Αθηνών (Κέντρο Έρευνας Νεώτερου Ελληνισμού), στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δημοσιογραφίας), στην Ε.Ε. ως εξωτερική εμπειρογνώμονας, υπήρξε Πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κα.

Ασχολείται με ευρωπαϊκά προγράμματα σε Α.Ε. Διαθέτει συγγραφικό έργο.