Μανώλης Κουτούζης

Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΕΑΠ

Ο Μανώλης Κουτούζης είναι Αναπληρωτής Κοσμήτορας και  Αναπληρωτής Καθηγητής (Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων) στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Παράλληλα, είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ. 

Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Master’s στην Οργάνωση, Σχεδιασμό και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Reading (Αγγλία). Το 2006, με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Study of the United States Institute” στο University of Illinois (Chicago).