Σακελλάρης Σκουμπουρδής

Πολιτικός Μηχανικός - Αρθρογράφος

Ο Σακελλάρης Σκουμπουρδής γεννήθηκε στο Λυκαβηττό, μεγάλωσε στην Πλάκα, μένει στον Στρέφη. Βαρβάκειο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris X Nanterre, διαμόρφωσαν τον επιστημονικό του σχηματισμό. Ίδεν άστεα, πάθεν άλγεα. Δημοσιογραφεί από τη δεκαετία του ’80. Είναι εργολάβος ιδεοκατασκευών.