1. ΠΑΙΔΕΙΑ

Έρευνα ανίχνευσης στάσεων σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας

Τα αποτελέσματα της έρευνας όπως παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Π² και του Δικτύου